Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
languagelanguage

This is alternative content.

Zadávání výroby

Vážený zákazníku,

Se vzrůstající náročností na provedení plošného spoje vzrůstají i nároky na přípravu dat pro výrobu. Data by měla být zadána jasně, srozumitelně a nezáměně tak, aby nebyl nutný další zásah technika přípravy. Jakákoli manipulace s Vašimi daty dává možnost vzniku nedorozumění a špatného výkladu Vašich představ o plošném spoji. Softwary, na kterých se Vámi zadaná data zpracovávají pro potřeby výroby jsou stále dokonalejší, automatizovanější a nabízejí velké množství výrobních kontrol. Ale o to více jsou náchylné ke vzniku chyby při překladu z nestandardně zadaných dat. Též návrhové systémy obsahují výstupy, které plně odpovídají vstupním požadavkům výrobních SW a umožňují automatické zpracování. Bezchybný je například výstup z návrhových systémů ve formátu GERBER 274-X. Přesvěčte se, zda Váš návrhový systém tento export dat nabízí a pokud ano, plně jej využívejte. I v našem ceníku najdete velké cenové zvýhodnění za zpracování dat zadaných v tomto formátu.

Jak by tedy zadaná data měla vypadat:

 • Vrstvy by měly být sesazeny tak, aby na sebe pasovaly.
 • Motiv plošného spoje musí obsahovat čitelný alfanumerický znak pro identifikaci a orientaci stran..
 • Oboustranné desky jsou vyráběny ze základního plátování Cu 18/18 mikronů. Jednostranné v plátování 35/0 mikronů. Požadavek na jinou tloušťku mědi je potřeba výslovně uvést vobjednávce DPS.
 • Vodiče a pájecí plošky musí být alespoň 0.50 mm od okraje desky. To platí i pro rozlitou zem. Nesmí se stát, že se zem dotýká, nebo dokonce přesahuje místo, kde bude oříznut její okraj. Při formátování pak vznikají nehezké a ostré otřepy.
 • Obrys desky by měl být tvořen pouze zlomovými značkami, nejlépe ve tvaru L o síle 0,20 mm a to ve vrstvě s mědí. Skutečný tvar se také může vyskytovat pouze ve vrstvě nepájivé masky, případně ve vrstvě samostatné (např. při komplikovanějším tvarovém frézování - zde je vítán).
 • Potisk nesmí zasahovat do pájecích plošek. Náš přípravářský SW zasahující části potisku ořeže, ale potisk pak ztrácí svůj význam, protože je nečitelný.
 • Nezapomeňte zvětšit pájecí plochy v masce alespoň o 0,1 mm.
 • Velké plochy je lepší tvořit pomocí polygonu, nikoli šrafováním. Soubory s daty pak narůstaní do velkých rozměrů se práce snimi se zpomaluje.
 • Pájecí plošky musí být typu FLASH / PAD, čáry a vodiče ve tvaru DRAW / TRACK. Usnadňuje to tvorbu programů pro elektrický tester.
 • Doporučujeme Vám objednání elektrického testu. Pokud je test proveden, dává naše firma záruku za správnou funkci plošného spoje bez přejímací kontroly zákazníkem. Pokud není test objednán, provádí se pouze výstupní optická kontrola a zákazníkům doporučujeme provést před osazením vlastní přejímku dodávky.
 • Pokud to Váš návrhový systém umožňuje, použijte přednostně export v nejpoužitelnějším formátu Extended Gerber (Gerber274X). Z profesionálních návrhových systémů jsou soubory D-kódů dobře použitelné a umožňují tzv. autoimport.. Soubory v tomto formátu obsahují hlavičku, kde je nadefinován formát souřadnic, zero support, dále jsou zde definice použitých clonek. Řada našich zákazníků již tento formát používá a jejich data jsou rychle, snadno, systémově a bezchybně zpracovatelná a nebrání rychlému předání do výroby. Pro NC vrtačku je obdobný formát EXCELLON 2, v metrických jednotkách, protože používáme řadu metrických nástrojů. Při převodu z anglické míry a při zaokrouhlování do metrické řady mohou vzniknout chyby. Hodnoty musí být výsledné velikosti otvorů. Technologické zvětšení si provedeme sami.
 • Pokud by náhodou Váš systém tyto formáty neuměl, bylo by dobré do nějakého info souboru napsat alespoň formát souřadnic grafiky, formát dat pro NC vrtačku a rozměr desky. I toto by pomohlo lepší zpracovatelnosti. Též by bylo dobré, kdyby definiční soubory byly vždy zvlášť pro každou vrstvu, pokud je pro stejný D-kód použita jiná hodnota pro jinou vrstvu. Vjednom souboru by neměly být smíšené jednotky (mm, inch, mils). Zpracování těchto je časově náročné, zvětšuje možnost vzniku chyb v přepisu a proto je prováděno za příplatek.
 • Na desce se však vyskytují další závady, který není technik schopen vizuálně podchytit, nebo jsou zaviněny nevhodným nastavení parametrů návrhového systému a jeho knihovny. Ty jsou pak na desce celoplošně a jednotlivě je nelze odstraňovat. Jednou znejčastějších vad je zasahování potisku do pájecích ploch, malé , nebo žádné zvětšení plošek nepájivé masky, malé vzdálenosti mezi vodivými plochami, neukončení vodivé cesty vpříslušném pájecím bodě, ostré zlomy v drahách vodičů apod.
 • Také se vyskytuje, že některé clonky vsouboru uvedeném v mils jsou nadefinovány v mm. Tyto clonky nejsou vrozlišení obrazovky vůbec vidět a na desce pak mohou chybět části touto clonkou vykreslené. Tyto všechny vady dokáže odhalit a hlavně opravit náš výrobní software, ale nejednodušší kontrola je z Vaší strany, když si vyexportovaná Gerber data opět natáhnete do běžného prohlížeče dat GERBER. (CAM350 v95.1 nebo GCPREVUE)

Již z tohoto důvodu je vhodné zadávat desky v datech o vhodném formátu. Nám to usnadní práci a dosáhneme bezchybného výrobku.

S díky a s úctou Váš PRINTED s.r.o.

Copyright © Printed
 |   On-line: 2 *  Dnes 13  *  Celkem 254279  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback