Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
languagelanguage

This is alternative content.

Linka horizontálního pokovení

Obrazek
Obrazek

První zkušenosti s provozem linky Laif s technologií Shadow

Konstruktéři a výrobci zařízení německé firmy LAIF ENGINEERING dodali linku se zpožděním. Příčinou opožděné dodávky byla instalace nového řídícího systému firmy Mitsubishi Fx80MR. Tento řídící systém však dal zařízení duši a moc se povedl. Dá se říci, že se opoždění dodávky značně vyplatilo. Řemeslné zpracování a vzhled linky je na odpovídající úrovni německých zařízení.

Linku dodala firma LAIF ENGINEERING až do domu. Montáž prováděl sám konstruktér linky pan Siegbert Voss a jeho společník pan Dirk Schüssler. Jednotlivé moduly jsme odstěhovali na místo a samotná montáž proběhla velmi hladce. Druhý den večer byla linka smontována a čekala na nalití chemikálií. Na první náplň jsme obdrželi od firmy Electrochemicals dost výraznou slevu a linku nasazoval její technik. Při seřizování linky na provoz nastalo hned příjemné překvapení. Linka byla objednána na rychlost dopravníku 0,3 m/min, ale při spuštění bylo nastavení rychlosti u modulu 1 nastaveno na rychlost 0,5 m/min a modulu 2 na 1,2 m/min. To je zkrácení pokovovacího času o 66%. Deska projde linkou v době kratší jak 10 minut.

Z uživatelského hlediska je na lince nejzajímavější řídící SW. Je velmi přívětivý na obsluhu, prakticky nevyžaduje žádné povely. SW se ovládá pomocí dotykové obrazovky. Důležité je, že linku SW řídí s ohledem na úsporný provoz. V přípravě linky na prokovování nikdy nezapíná více spotřebičů elektrického proudu, než je naprosto nutné. Řídí ohřev nádrží s provozními kapalinami tak, aby byly ohřáté ve stejném okamžiku, i když je každá nastavena na jinou teplotu. Proto ve vytápění zařízení nepřesahuje vyšší odběr než 10A. Míchání lázní čerpadly probíhá postupně tak, že je zapnuto vždy jen jedno čerpadlo na pár minut. Do provozu je ze studeného stavu připravena do jedné hodiny. Maximální odběr, který jsme za provozu naměřili byl 30A. Po vytopení je linka v pohotovosti začít kdykoliv vyrábět a v této době odebírá 6-7A každé fáze.

Stroj se spouští vložením desky na válečkovou dráhu vstupního modulu. Stroj se sám postupně zapíná tak, jak deska prochází zařízením a za poslední se postupně odstavuje.

Spotřebu oplachových vod zatím neznáme, ale bude menší, než ve vanové technologii. V klasické lince jsme dokázali udělat asi 10m2 za směnu. V horizontální lince to trvá přesně jednu hodinu.

Na chlazení lázně Shadow jsme použili chladící agregát na chlazení piva s příkonem 400W.

Provoz celého stroje je monitorován počítačem a hlášení poruchových stavů je přesné a adresné, ale zatím se těchto hlášení moc nevyskytlo.

Proč jsme stroj objednali:

Měli jsme vanovou linku na prokovení desek osazenou technologií firmy SHIPLEY. Jeden pracovník dokázal prokovit za směnu 8-10 m přířezů. Cena za prokovení jednoho dm2 dosahovala cca 5 Kč.

Prokovení jednoho závěsu trvalo hodinu a půl. To omezovalo průběh expresů za jednu směnu. Práce nebyla ani příjemná pro obsluhu.

Hledali jsme něco modernějšího, rychlejšího, levnějšího a aby se nám to vešlo do stávajích prostor.

Linka firmy LAIF ENGINEERING naši produkci zpracuje za hodinu a tak máme v 8 hodin prokoveno.

Z poloprovozního vyčkávacího stavu je připravena přijímat desky za 15 minut a 0.5 m desek je prokoveno za 15 minut. To je výhoda pro expresy. Desky i s vyvrtáním jdou za půl hodiny na osvit.

Odpadá veškerá příprava desek před osvitem - další úspora času.

Linka zabírá 10 plošných metrů místa.

Materiálové náklady na chemikálie potřebné na prokovení se pohybují do 1 Kč/dm2, přímá úspora 4 Kč/dm2.

Okamžitá úspora jednoho pracovníka.

Kdybychom uvažovali o 200 čtverečních metrech měsíční produkce, tak na chemii ušetříme 80 tis Kč a 30 tis na mzdách, tak to dělá nějakých 1,3 mil za rok. To je velmi rychlá návratnost i u malého podniku, jako je náš. Kdo dělá 2x až 3x tolik, tak má náklady na pořízení linky vrácené velmi rychle. Byla by schopna udělat 80-100m2 za směnu. Udělat 0,5 m2 expresů v úplném provední za 6 hodin není technický, ale pouze organizační problém.

Je to opravdu dobrý stroj.

Copyright © Printed
 |   On-line: 1 *  Dnes 16  *  Celkem 254282  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback