Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
languagelanguage

This is alternative content.

Leptací linka Laif

Obrazek
Obrazek

Horizontální leptací linka firmy Laif engineering

Stávající leptací zařízení vyžadovalo kvalifikovanou obsluhu. Podle stavu prvního vyleptaného kusu se nastavovaly parametry leptání a pak se i v průběhu leptání stále upravovaly. Parametry nastavoval pouze zkušený pracovník. Rodilo se zadání nového stroje. Chtěli jsme mašinku, která bude umět všechno sama. Aby se to povedlo, bylo nutno začít se studiem teorie leptacího procesu. Závislosti rychlosti průběhu leptání na teplotě, hustotě a pH leptadla jsme vynesli do grafů a z nich vytvořili matematický model. Na tomto modelu jsme mohli sledovat závislosti změn parametrů leptací lázně na výslednou rychlost leptání.

Matematický model je jedna věc a udělat z něj průmyslový stroj je věc druhá. V lednu 2004 jsme se obrátili na pana Vosse z firmy Laif engineering a požádali jej o jeho postavení. Zadání tvořil matematický model procesu leptání v souboru Excel a zástavbové rozměry stroje a jeho výkon. Dále byl vznesen požadavek, že stroj musí být připraven k provozu v průběhu celé směny s minimálními nároky na obsluhu. Musí být omezena spotřeba oplachových vod. V srpnu 2004 byla leptačka složena na dvoře. Za dva dny sestavena. Na první pohled bylo vidět, že stroj byl postaven s péčí a s láskou. Náš matematický model leptání byl zapracován do řídícího systému Mitsubishi Fx80MR leptací linky. Výpočtům jsme věřili. 2+2 jsou vždycky 4, ale jak bude fungovat měření hodnot a jejich regulace?

Řídící systém je ovládán pomocí dotykové obrazovky. Zadali jsme mu požadovanou teplotu leptací lázně s tolerancí +/-1 stC, hodnotu Ph - tolerance + 0,1, nastavili optimální hustotu leptací lázně a hranici výměny oplachové vody v jednotkách vodivosti. Poslední údaj - základní plátování Cu a provedení jenostranné, nebo oboustranné. Všechny tyto údaje jsou uloženy pod názvem souboru v paměti řídícího počítače a obsluha je snadno vyvolá. Techto programů lišících se provedením DPS, sílou plátování nebo jinými základními údaji je možno neomezeně vytvářet. My jich máme zatím 10. První náplň byla provedena pomocí startovacího roztoku a tak byla leptačka hned na optimálních provozních podmínkách. Po seřízení regulačních ventilů hlavního leptacího modulu na vzorcích pak začaly leptací linku opuštět vyleptané desky nádherně čisté, nepodleptané a suché a začaly se rovnat do zásobníku.

Zatím je to tak celých 21 dnů. Teplota lázně je udržována s přesností 1 stC, pH je neuvěřitelně stabilní a téměř se neodchyluje od nastavené hodnoty. (kontroní pHmetr ukazuje rozdíl +/- 0,02). Hustota lázně se konstaně drží na nastavených parametrech.

Kaskádový oplach pracuje opravdu úsporně a voda se v něm mění jen při překročení vodivosti. Přejme si, aby to tak vydrželo po celý život leptací linky.

Obsluha je opravdu jednoduchá. Před zahájením směny je nutno do zásobníku doplnit leptadlo potřebné na směnu a otevřít přívod NH3. Leptačka se po zapnutí asi hodinu připravuje na parametry zvolené nastaveným programem. Pokud všechny parametry lázně dosáhly spodní tolerance možného provozu, ohlásí řídící PC rozsvícením zeleného světla kontrolního majáku , že je možno zahájit leptání desek. Pak je nutno řídícímu počítači zadat, jaké desky se budou leptat. U plátování 35 mikronů nastaví řídící systém rychlost 1m/min +/- něco. To "něco" vypočte podle okamžitého stavu změřených hodnot lázně. Protože se pH prakticky vůbec nemění, řídí se většinou podle teploty. Po vložení desek na dopravník se automaticky leptačka uvede do provozu a klasické desky jsou za 3 minuty suché v zásobníku připravené k testování. Po projití poslední desky se leptačka sama odstaví. Desky jsou všechny stejné a dokonale vyleptané.Práce na montáži leptací linky a její výsledná podoba je ve fotogalerii (Leptání motivu).

Po prvních třech týdnech provozu bychom rádi vyslovili poděkování panu Siegbertovi Vossovi, konstruktéru a výrobci z firmy Laif engineering za to, že nám postavil stroj přesně podle našich představ.

Copyright © Printed
 |   On-line: 2 *  Dnes 15  *  Celkem 254281  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback