Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
languagelanguage

This is alternative content.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky, elektronické objednávání DPS

Pro usnadnění obchodního styku mezi naší firmou a zákazníky nabízíme využití elektronického objednávání desek plošných spojů:

Výhody elektronického objednávání.

Nabízíme Vám možnost objednání našich výrobků co nejjednodušší cestou a přitom Vás ihned při objednávání informovat o ceně za plošný spoj. Současně Vám umožňujeme se na tvorbě ceny podílet. Náš ceník můžete mít stažen ve svém počítači. Vyzkoušíte si vliv na cenu změnou množství a termínu dodání. Pokud se rozhodnete pro zadání výroby v naší firmě, máte možnost elektronicky odeslat objednávku.

  • Elektronická korespondence obsahuje elektronické potvrzení Vaší objednávky, ceny a Vašeho termínu.
  • Bez závazného objednání můžete učinit elektronický dotaz na naše výrobní možnosti.
  • Obsahuje Váš archiv jednotlivých typů plošných spojů - při opakovaném objednání vybraného typu vyplníte pouze požadovaný počet a termín dokončení.
  • Zaregistrovaným zákazníkům nabízíme možnost expresního zhotovení zkušebních vzorků bez expresních přirážek.

Objednávání.

Elektronický obchod zkracuje dobu potřebnou pro výrobu plošných spojů. Naše technologické zařízení umožňuje ihned po převzetí Vaší objednávky zařadit desky do výroby. Průběžně kreslíme filmy a vrtáme polotovary. Zakázky došlé do 16.00 hod jsou ještě týž den zpracovány a v průběhu noci vyvrtány. Druhý den ráno přecházejí do galvanického provozu. Proto Vás žádáme, aby jste před odesláním objednávky řádně zvážili její potřebu a správnost návrhu. Je jednodušší, když si svou práci ještě jednou zkontrolujete, protože jednou zahájenou výrobu nelze beze ztrát zastavit. Ceník Vám umožňuje se seznámit se všemi podmínkami výroby, provádí Vás zadáním a seznámí Vás s cenou. Z tohoto důvodu považujeme Vámi poslanou objednávku za závaznou a podle našich možností v co nejkratší době přistupujeme k její realizaci. V případě jejího storna bude vyúčtována dosud provedená práce a použitý materiál.

Elektronický obchod

Na našich WWW stránkách máte možnost stáhnout si pouze ceník a nezávisle jej užívat pro získání vlastních informací, nebo celý SW elektronického obchodu, který Vám umožní jeho plné využívání. V další části je popisováno užívání celé instalace elektronického objednávání.

Vámi zaslaná závazná objednávka musí obsahovat rozhodné údaje pro obchodní styk. Zadání těchto údajů se provádí v části Registrace. Pokud si budete přát poprvé objednat výrobu, je nutné řádně tuto část vyplnit a doplnit Vámi zvoleným heslem. Toto je nezbytné i u zákazníků, kteří jsou již zaneseni do naší stávající databáze. Vaše údaje zpětně prověříme elektronickou poštou a pokud Vámi zaslané informace potvrdíte jako správné, bude Vaše heslo potvrzeno naším administrátorem a dále se budete přihlašovat pouze jménem a heslem. Toto první ověření je nutné i v zájmu zákazníka, aby nedošlo k objednání zboží pod cizím jménem. Pokud k ověření Vašich dat nedojde, vyřadí administrátor tato ilegální data z databáze. Nezbytnou podmínkou pro tento způsob objednávání je uvedení Vaší správné elektronické adresy.

Postup objednávání je velmi jednoduchý. Ať jste se přihlásili do systému jménem a heslem, či nikoliv, je Vám k dispozici plně funkční ceník. Vyplňování ceníku je naprosto nezávazné a nikam se nepřenáší. Pokud si jej stáhnete na své PC, nemusíte být ani připojeni k Internetu. Na tvorbě ceny se můžete podílet volbou termínu dokončení, provedení desky a objednaným množstvím. Upozorňujeme Vás, že značný vliv na konečnou cenu má příprava dat, pokud je nezadáte v předepsaném formátu vhodném pro další automatické zpracování - GERBER 274-X. Zaujmou-li Vás námi nabízené podmínky, máte možnost pokračovat a vstoupit do dalšího obchodního jednání vyplněním údajů v části Registrace, nebo pokud jste již registrován, přihlásíte se do systému zadáním jména a hesla. V ceníku, který se Vám zobrazí vyplňte všechny údaje a stiskněte tlačítko Výpočet a ceník Vám vypočítá cenu výrobků a technické přípravy. Dále máte možnost volby desku ještě neobjednat a pouze se poptat na možnosti výroby obsloužením tlačítka Poptávka. Do ceníku je možno připojit Váš dotaz nebo požadavek, na který Vám ceník hned neodpověděl. Takto je možno vyplnit i více desek a po obsloužení tlačítka Odeslat poptávkubudou Vámi zaznamenaná data přenesena k našemu zpracovateli. Pokud chcete desky hned objednat, můžete obdobným způsobem vyplnit i více desek. Obsloužením tlačítka Odeslat objednávkujsou Vámi zaznamenaná data průběžně přenášena do naší firmy k dalšímu zpracování. V obou případech Vám bude automaticky obratem elektronické pošty zaslána informace o přijetí Vašich podkladů naší firmou. Sytém zabraňuje odeslání objednávky bez výrobních podkladů, pokud v ceníku byla vybrána volba nové výroby ze zaslaných dat. Na PoptávkuVám bude zaslána odpověď s vyjádřením naší firmy, na Objednávku závazné potvrzení přijetí Vaší objednávky. Přijetí objednávky výrobcem si můžete zanést do vlastního Archivu objednaných desek. Archiv je doplněn vyhledávačem a umožňuje Vám získat nejen informace o poslední ceně výrobku a termínu objednání, ale zároveň zabraňuje možnosti následné změny zadání. Vámi vybraná deska, kterou hodláte objednat, se zobrazí v ceníku se všemi základními údaji včetně případné dohody z cenového jednání. Vy máte možnost editovat pouze objednaný počet kusů, požadovaný termín dokončení, zadání dat změnit na opakovaná výroba, popřípadě napsat výrobci připomínku k výrobě. Základní údaje pro výrobu jsou již předvyplněny. Pokud je potřeba změnit zadání, je nutno zapsat nový název desky (třeba číslo verze). Vyhledávač kontroluje, že deska je uvedena ve Vašem archivu pouze jednou, aby bylo zabráněno duplicitě názvů. V jeho kontrole jsou i vyřazené, dříve použité názvy. Pod názvy desek jsou Vaše data uložena v našem podnikovém archivu dat. I u desky vybrané z Vašeho archivu je možno použít pouze Poptávku.

Systém umožňuje postupné objednání desek. Při provádění jejich výběru z Vašeho archivu pod ceníkem se Vám zobrazují názvy a provedení DPS, která máte zájem objednat. Tlačítkem Tisk objednávkyje možno vytisknout znění objednávky pro Vaši podnikovou potřebu. Čas a datum odeslání objednávky je registrováno ve Vašem PC a také na straně příjemce. Objednávka je též doplněna požadavkem na připojení souborů s daty, pokud je v ceníku zaškrtnuta volba výroby ze zasílaných dat.

Po celou dobu výběru a manipulace s ceníkem nemusíte být připojeni k internetové síti. Informace se přenášejí ve velmi krátkém časovém úseku E-mailem. Data desek z Vámi odeslaných objednávek se archivují také na našem servru a po připojení k síti jsou ve Vašem PC automaticky obnovena. Pokud by byla nutná změna v zadání, je možno požádat administrátora o opravu na servru a po Vašem opětovném připojení budou zobrazena správně.

Pro zaregistrované zákazníky nabízíme možnost využití expresního zhotovení zkušebních vzorků bez přirážek.

Registrovaným zákazníkům nabízíme levnou expresní výrobu dvou vzorků pro odzkoušení návrhu DPS před sériovou výrobu. Vzorky budou zhotoveny ve Vámi požadovaném termínu a budou fakturovány dle ceníku. Pokud bude z Vaší strany následovat objednávka těchto plošných spojů v množství zboží přesahující v hodnotě výroby desetinásobek fakturované ceny za vzorkovou výrobu, bude Vám přirážka za expresní zhotovení vzorků odečtena z ceny prvního objednání série těchto spojů. Cena za vzorky bude pro tuto potřebu vypočítána podle ceníku ze základní doby dodání dva týdny.

Je vhodné naši výrobu upozornit ve vzkazu pro výrobce, že očekáváte větší potřebu tohoto výrobku a výroba připraví již i filmové předlohy pro větší rozsah zakázky. V tomto případě nebude ani zhotovení nových výrobních podkladů pro sériovou výrobu účtováno.

V úhradě faktur upřednostňujeme platbu dobírkou. U stálých zákazníků s dobrou platební kázní je prováděna platba převodním příkazem. Postupně zavedeme i možnost placení platební kartou.

Ceník je vytvořen tak, že po stažení do Vašeho PC již nemusíte být připojen k Internetu, veškerá data jsou uložena ve zdrojovém kódu. Jeho základ již není tabulka, která měla skokové změny, ale výpočet je vytvořen tak, že můžete nastavit jakýkoliv námi vyrobitelný počet kusů, rozměr desek plošných spojů, nabízeného provedení a vždy bude vypočtena správná cena. Vyplňovat jej můžete v zadaných omezeních libovolně. Z údajů zapsaných v ceníku se vytváří objednávka. Z tohoto důvodu Vás při vyplňování ceník upozorňuje na případné chyby, proto Vám doporučujeme sledovat jeho odpovědi. Před odesláním objednávky si údaje ještě jednou zkontrolujte. Tlačítkem ZPĚTje možno se vrátit k editaci ceníku.

(Pro přeskok mezi políčky je nutno používat klávesu TAB a desetinnou tečku klávesnice, formát desky je třeba zapsat X x Y).

Řádně si zkontrolujte i odpověď výrobce, podle údajů z ceníku bude probíhat celá výroba.

Copyright © Printed
 |   On-line: 1 *  Dnes 16  *  Celkem 254282  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback