Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
languagelanguage

This is alternative content.

Technologie

Pracoviště přípravy dat

Obrazek
Obrazek

Na pracovišti přípravy dat se provádí převod zadaných podkladů od zákazníka na potřebná data pro tvorbu vrtacích a frézovacích programů, filmových předloh, řízení galvanických procesů a testovacích programů. Data můžeme zpracovat ze všech návrhových systémů, ale nejvhodnější zadání je datový soubor ve formátu Gerber 274-X. K přípravě výrobních programů se používá SW CAM 350v9.51 doplněný o zákaznická makra, která značně urychlují přípravu. Zadávají se zde také vstupní podklady pro SW řídící celý průběh výroby v reálném čase na všech pracovištích.


Vrtačka SCHMOLL

Obrazek
Obrazek

Vrtačka je výrobkem firmy SCHMOLL MASCHINEN BMBH z německého města Rödermark. Rychlý servis a odborný prodej zajišťuje rakouská firma IMPEX Leiterplatten GmbH sídlící ve městě Svatý Michal Je to velmi chytrý stroj s vynikajícím a přívětivým SW vybavením. Její optické zaměřování ji umožňuje velmi přesné vrtání vícevrstvých desek. Po zaměření na stanovené značky provede přepočet deformací motivu vnitřních vrstev a optimalizaci drobných chyb v registraci motivů a vrtá do optimálního průsečíku bodů vtání. Svou konstrukcí umožňuje velmi přesné vrtání a frézování do stanovené hloubky. Do zásobníku nástrojů je možno uložit až 2500 vrtáků a fréz. Před zahájením vrtání provádí vrtačka kontrolu každého vrtáku na přesnost průměru v souladu s předepsanými nástroji z vrtacího programu.

V našem provozu máme tři tyto stroje. Jeden z nich je vybaven zásobníkem na 20 paketů polotovarů a provoz této sestavy je natolik spolehlivý, že vrtačka pracuje v noci bez další obsluhy a dokáže za noc vyvrtat až 20 m2 desek.


Linka přímého pokovení SHADOW

Obrazek
Obrazek

V této lince se provádí zvodivění vnitřních stěn vyvrtaných otvorů nanesením jemných částic grafitu. Po projití přířezu linkou jsou otvory natolik vodivé, že je na ně možno přímo aplikovat galvanický proces. Je tak nahrazen starší způsob zvodivěví pomocí chemických procesů drahými chemikáliemi. Linka má výkon 10m2 za hodinu a výrobu zkracuje o celý pracovní den. Postavila nám ji firma LAIF Engineering GmbH .


Linka přímého pokovení SELEO

Obrazek
Obrazek

Zvodivění vnitřních stěn vrtaných otvorů pomocí nanesení grafitu je dvouvrstvých desek velmi produktivní. Pokovování vícevrstvých desek, nebo DPS se slepými otvory však naráží na určité technologické problémy, které používáni technologie SHADOW komplikují. Proto jsme se rozhodli o zavedení další technologie přímého pokovení pomocí vodivého polymeru SELEO CP Plus. Technologii dodává firma Atotech. Linku nám postavila firma0 PPT Trenčanské Teplice


Galvanická linka ELMARCO

Obrazek
Obrazek

Galvanickou linku mám podle našeho zadání postavila firma Elmarco. Při návrhu linky jsme již vycházeli z technologie celoplošného galvanického zlacení. Tak jsme schopni celou produkci výroby provádět touto technologií.

Pro usnadnění práce je linka osazena dvěma poloautomatickými manipulátory.


Osvit a vyvolávání motivů

Obrazek
Obrazek

Linka osvitu a vyvolávání motivů je umístěna v nově přistavěné části budovy. Vyvolávací linku dodala firma RESCO.

Leptací zařízení firmy LAIF

Obrazek
Obrazek

Leptací linka byla též postavena podle našeho návrhu firmou LAIF Engineering GmbH. Leptací proces je řízen průmyslovým PC. Počítač vyhodnocuje základní parametry pro leptání jako je teplota leptadla, jeho hustota a pH. V závislosti na tloušťce leptané mědi průběžně nastavuje rychlost válečkové dráhy tak, aby nedocházelo k podleptání spojů a přitom byla deska dokonale vyleptána. Umožňuje leptání vodičů šíře 0,1 mm.

Podle našeho vzoru bylo již postaveno několik dalších takových strojů.


Meziopereční kontrola - tester AOI

Obrazek
Obrazek

(Automatická Optická Inspekce) firmy MANIA

Tester systému AOI porovnává obraz vytvořený z dat Gerber s obrazem vyleptaného motivu plošného spoje, který snímá kamerovým systémem. Výhodou stroje firmy MANIA je jeho jednoduchost a snadná příprava programů.

V naší výrobě je zařazen jako mezioperační kontrola vyleptaných polotovarů plošných spojů. Zachytí ty chyby, které není schopen zjistit elektrický tester jako je lokální zúžení, nebo rozšíření vodičů, případně podleptání. Provede tak rychlou kontrolu kvality celého předchozího výrobního postupu. Zjištěné chyby na desce přímo označí a tak je i snadní lokalizace vad. Na závěr výroby desky testují elektricky.


Linka pro nanášení nepájivé masky

Obrazek
Obrazek

Máme v provozu starší zařízení zakoupené z bývalé výroby plošných spojů v ZPA Nový Bor. Princip nanášení nepájivé maska spočívá v průletu desky položené na dopravní pás souvislou clonou nepájivé masky. Clona se vytváří stálým průtokem masky dodávané čerpadlem do úzké štěrbiny. Polití maskou je rovnoměrné a správně zakrývá boky vodičů.


Hal LANTRONIC

Obrazek
Obrazek

Zařízení je po celkové opravě v roce 2008 firmou PCB-MB, Material & Anlagen Service, při které byl přestavěn na použití bezolovnaté pájky. Proti původnímu zařízení, které bylo u nás v provozu od 1.1.1993, má značnou úsporu spotřeby vzduchu i elektrické energie. Starý hal byl karuselový a ve své době druhým zařízením v provozu v ČR.

K halu Lantronic nám firma PPT vyrobila horizontální linku na nanášení tavidla.


Elektrický tester EMMA ELX 6146

Obrazek
Obrazek

Stroj je výrobkem japonské firmy MicroCraft s prodejním servisem MicroCraft GmbH ve městě Idstein v Německu. První tento stroj jsme uvedli do provozu v srpnu roku 2004. Když nastala potřeba posílit testovací pracoviště padla volba opět na tento stroj, protože pracoval bez poruch a spolehlivě. Tak jsme v prosinci roku 2007 koupili ještě jeden stejný stroj. Celkem máme v provozu 3 testery.


Formátování na fréze LENZ PT415

Obrazek
Obrazek

Dvouvřetenový stroj je výrobkem firmy Ernst Lenz Maschinenbau GmbH. Je v provozu od roku 1990 a do dnešní doby je některými vlastnostmi nepřekonaný. Původní optické zaměřování jsme nahradili kamerovým systémem. Ve spolupráci s Ing. Miroslavem Kovářem jsme vrtačku-frézu naučili spolupracovat s počítačovou sítí naší firmy a ovládání stroje přes PC, který vytváří obraz kamery na monitoru. Mezi její hlavní přednosti patří možnost vytvořit vrtací a frézovací programy pomocí optického zaměřování přímo z desky plošného spoje. Umí frézovat do hloubky prostým nastavením výšky osy Z pomocí potenciometru. Je vyrobena ještě "kovářským" způsobem bez zbytečné elektroniky a tak je ji možno i snadno opravit. Na vrtání desek ji dnes už nepoužíváme, ale dokáže zastat všechnu potřebu finálního frézování DPS. Je to starý, ale opravdu spolehlivý a chytrý stroj.

Drážkování DPS

Obrazek
Obrazek

Drážkovací zařízení se začalo vyrábět podle našeho návrhu v roce 1993 v mechanické dílně tehdejšího ZPA Nový Bor. V té době byla v ČR v provozu jediná drážkovačka u firmy N-ets. Naše zařízená bylo navrženo pouze s jedním párem fréz a původně se nastavovalo mechanicky na dorazy a odměřovalo opticky. I drážkovačka prošla v průběhu doby značnou modernizací. Optika byla nahrazena kamerovým systémem a dorazy elektronickým odměřováním. Celý proces drážkování je řízen PC se zákaznickým SW, který pro naše potřeby vytvořil Ing. Beneš z firmy MIRES CONTROL s.r.o. Starý stroj je tak plně zmodernizován na úrovni dnešní současných profesionálních výrobků.


Linka OSP

Obrazek
Obrazek

S přechodem na používání pájky bez olova jsme potřebovali nahradit drahé halování nějakou jednoduchou a levnou technologií. Volba padla na proces OSP. Nechtěli jsme však vanové provedení a tak jsme vypracovali projekt na horizontální proces. Zhotovení linky jsme zadali slovenské firmě PPT. Ošetření povrchu touto metodou je velmi vhodné na strojně pájené jednostranné desky, ale je ji možnou použít na všechny druhy výrobků. Provádí se jako konečná operace výroby po mechanickém opracování DPS. Linka obsahuje ultrazvukový čistící modul, který desky zbavuje prachu po frézování, nebo drážkování. Dalším stupněm je zaleptávací modul, který měděný povrch pájecích ploch zbavuje oxidů a po oplachu se desky brodí v lázni OSP, která zabraňuje nové oxidaci. Výhodou této technologie je, že se pájí na čistou měď. Její povrch je mikrozaleptáním značně zvětšen a pájka pak má vysokou adhezi k pájenému povrchu.


Lisy vícevrstvých desek

Obrazek
Obrazek

V provozu máme dva lisy značky WABASH. Na strojích tohoto typu se sérově vyráběly i 32 vrstvé desky. Lisování probíhá ve dvou patrech na plotnách o rozměru 600x600 mm s vysokou produktivitou. Oba lisy prošly modernizací. Lze na nich nastavit libovolný průběh laminačního procesu. Opět lze považovat ze výhodu, že řízení procesu je bez složité elektroniky a lze je udržovat elektrikářem. Přesto pro provedeme přestavbu elektromechanického ovládání na počítačové řízení chodu.

Copyright © Printed
 |   On-line: 2 *  Dnes 2  *  Celkem 253789  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback