Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
languagelanguage

This is alternative content.

Návrh

Návrhy desek plošných spojů provádí specializované pracoviště firmy Markom, která sídlí v druhém patře naší budovy. Touto činností řídí pan Zdenek Vojtěchovský.

Obrazek
Obrazek

Pracoviště je schopno připravit podklady pro zhotovení celého výrobku již od slovního zadání s popisem co zákazník od zapojení požaduje a co by mělo umět. Základem pro návrh plošného spoje je obvodové schéma, které si zákazník dodá sám, nebo mu jej pracovníci Markomu vytvoří. Dalšími důležitým údaji pro zhotovení návrhu je požadavek na vlastnosti finálního plošného spoje:


  • Rozměr plošného spoje. Tento údaj je důležitý pro další montáž spojů do finálního zařízení.
  • Předpis umístění součástek, například z hlediska ovládacích prvků na čelní straně panelu, nebo připojovacích míst na zadní straně přístroje.
  • Pro návrh je také podstatné, v jakém prostředí bude výrobek provozován a jaká jsou napájecí a provozní napětí.
  • Provedení plošného spoje: jednovrstvé, nebo vícevrstvé. Jednostranné DPS jsou z hlediska ceny spojů pro zákazníka výhodnější. Jejich návrh je však omezen obvodovým zapojením součástek a jejich předepsanou polohou, oteplením a například umístěním blokovacích kondenzátorů. Některé spoje je možno nahradit drátovými propojkami, ale to zase zvyšuje cenu za osazování. Návrh dvoustranné desky je z tohoto hlediska jednodušší než návrh jednostranné.
  • Pokud je to vhodné, je potřeba uvést i požadavky na použité součástky. Například pro jejich dostupnost na trhu.
  • V případě, že je obvod řízen mikroprocesorem, je potřeba řádně prostudovat navržený SW a seznámit se s ním krok po kroku.
Obrazek
Obrazek

Z obvodového schématu je pak vytvořen v návrhovém systému FORMICA motiv plošného spoje. Plošný spoj je již v datové podobě předán naší firmě, která zhotoví první vzorky plošných spojů. Vzorky jsou pak osazeny a podrobují se zkouškám správnosti funkce. Pokud je vše v pořádku, je možno přistoupit k sériové výrobě zařízení.

Copyright © Printed
 |   On-line: 3 *  Dnes 2  *  Celkem 253789  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback